Ευρωπαϊκή Ένωση: Όλα τα βασικά που πρέπει να ξέρεις!

Like us on Facebook!

European Union

If you like it, please share!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι μια πολιτική και οικονομική ένωση 28 κρατών μελών που βρίσκονται κυρίως στην Ευρώπη.

Η ΕΕ καλύπτει πάνω από 4 εκατομμύρια km² και έχει περίπου 513 εκατομμύρια κατοίκους. H Γαλλία είναι η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της ΕΕ και η Μάλτα η μικρότερη.

Η ΕΕ έχει αναπτύξει εσωτερική ενιαία αγορά μέσω ενός τυποποιημένου συστήματος νόμων που ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη για τα θέματα αυτά, στα οποία τα μέλη συμφώνησαν να ενεργήσουν ως ένα. Οι πολιτικές της ΕΕ αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των αγαθών, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων στην εσωτερική αγορά, στη θέσπιση νομοθεσίας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και στη διατήρηση κοινών πολιτικών για το εμπόριο, τη γεωργία, την αλιεία και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Για τα ταξίδια εντός του χώρου Σένγκεν (Schengen Area), οι έλεγχοι διαβατηρίων έχουν καταργηθεί. Μια νομισματική ένωση ιδρύθηκε το 1999 και τέθηκε σε πλήρη ισχύ το 2002 και αποτελείται από 19 κράτη μέλη της ΕΕ που χρησιμοποιούν ως νόμισμα το Ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή σημαία συμβολίζει τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και ευρύτερα την ταυτότητα και την ενότητα της Ευρώπης. Αποτελείται από έναν κύκλο με 12 χρυσά αστέρια σε μπλε φόντο. Αντιπροσωπεύουν τα ιδανικά της ενότητας, της αλληλεγγύης και της αρμονίας μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Ο αριθμός των αστεριών δεν έχει καμία σχέση με τον αριθμό των χωρών μελών, αν και ο κύκλος είναι σύμβολο ενότητας.

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Το 1957, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες (Ολλανδία) και η Δυτική Γερμανία υπέγραψαν τη Συνθήκη της Ρώμης, η οποία δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και ίδρυσε την τελωνειακή ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε επίσημα όταν η Συνθήκη του Μάαστριχτ – των οποίων οι κύριοι αρχιτέκτονες ήταν ο Helmut Kohl και ο François Mitterrand – τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993.

Χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης:

 1. Αυστρία (από το 1995)
 2. Βέλγιο (από το 1958)
 3. Βουλγαρία (από το 2007)
 4. Κροατία (από το 2013)
 5. Κύπρος (από το 2004)
 6. Τσεχία (από το 2004)
 7. Δανία (από το 1973)
 8. Εσθονία (από το 2004)
 9. Φινλανδία (από το 1995)
 10. Γαλλία (από το 1958)
 11. Γερμανία (από το 1958)
 12. Ελλάδα (από το 1981)
 13. Ουγγαρία (από το 2004)
 14. Ιρλανδία (από το 1973)
 15. Ιταλία (από το 1958)
 16. Λετονία (από το 2004)
 17. Λιθουανία (από το 2004)
 18. Λουξεμβούργο (από το 1958)
 19. Μάλτα (από το 2004)
 20. Ολλανδία (από το 1958)
 21. Πολωνία (από το 2004)
 22. Πορτογαλία (από το 1986)
 23. Ρουμανία (από το 2007)
 24. Σλοβακία (από το 2004)
 25. Σλοβενία ​​(από το 2004)
 26. Ισπανία (από το 1986)
 27. Σουηδία (από το 1995)
 28. Ηνωμένο Βασίλειο (από το 1973)

Χώρες Ευρώ:

Το νόμισμα 19 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το Ευρώ. Η κατάσταση των υπόλοιπων 9 είναι:

 • Η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Πολωνία προετοιμάζονται να υιοθετήσουν το ευρώ.
 • Η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ρουμανία και η Σουηδία δεσμεύτηκαν να υιοθετήσουν το ευρώ μόλις πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
 • Η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο διαπραγματεύθηκαν την εξαίρεσή τους από το ευρώ και ως εκ τούτου, δεν είναι υποχρεωμένες να το υιοθετήσουν.

Χώρες Σένγκεν:

22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη του χώρου Σένγκεν. Η κατάσταση των υπόλοιπων 6 είναι:

 • Η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ρουμανία βρίσκονται στη διαδικασία ένταξης στον χώρο Σένγκεν.
 • Η Κροατία δεν είναι μέλος του χώρου Σένγκεν.
 • Η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο διαπραγματεύθηκαν την εξαίρεσή τους από το χώρο Σένγκεν.

Brexit:

Προς το παρόν, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει πλήρες μέλος της ΕΕ και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται πλήρως στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: