Γιατί υπάρχουν διαφορετικές εποχές;

Like us on Facebook!

If you like it, please share!

Η εποχή είναι μία από τις μείζονες διαιρέσεις του έτους και βασίζεται γενικά σε ομοιογενή κλιματικά χαρακτηριστικά. Το έτος χωρίζεται τυπικά σε τέσσερις εποχές: την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

Η αιτία της εμφάνισης των εποχών είναι το γεγονός ότι ο άξονας της Γης δεν είναι κατακόρυφος ως προς το επίπεδο της περιφοράς της γύρω από τον Ήλιο. Επομένως, οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της ημέρας, το ένα ημισφαίριο του πλανήτη είναι περισσότερο άμεσα εκτεθειμένο στις ακτίνες του Ηλίου από το άλλο.

Η έκθεση στις ακτίνες του ηλίου αλλάζει καθώς η Γη γυρίζει γύρω από τον Ήλιο. Οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα από την εποχή, στο βόρειο και στο νότιο ημισφαίριο επικρατούν διαφορετικές εποχές. Για παράδειγμα, όταν είναι καλοκαίρι στο Βόρειο Ημισφαίριο, τότε στο Νότιο Ημισφαίριο επικρατεί χειμώνας. Αντιστοίχως, όταν είναι άνοιξη στο Βόρειο Ημισφαίριο είναι φθινόπωρο στο Νότιο Ημισφαίριο, και αντίστροφα. Σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στο Ισημερινό υπάρχει πολύ λιγότερη διαφορά μεταξύ του καλοκαιριού και του χειμώνα.

Δες εδώ ένα βίντεο που εξηγεί πως κινείται η Γη δημιουγώντας τις εποχές (στα Αγγλικά)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: