Χρωμοσώματα: Τι είναι και πόσα έχει ο άνθρωπος;

Like us on Facebook!

Chromosomes

If you like it, please share!

Τα χρωμοσώματα είναι δομές στον πυρήνα των κυττάρων του σώματος που περιέχουν το γενετικό υλικό (γονίδια). Τα γονίδια αποτελούνται από μια χημική ουσία που ονομάζεται DNA, η οποία είναι συντομογραφία του «δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος».  Το μόριο DNA είναι μια διπλή έλικα: δηλαδή, δύο μακριοί, λεπτοί κλώνοι που περιστρέφονται ο ένας τον άλλον σαν μια σπειροειδή σκάλα.

Το σώμα μας αποτελείται από εκατομμύρια κύτταρα. Τα περισσότερα κύτταρα περιέχουν μια ολοκληρωμένη σειρά από γονίδια. Τα γονίδια περιέχουν οδηγίες που ελέγχουν την ανάπτυξή μας και τον τρόπο που δουλεύει το σώμα μας. Είναι επίσης υπεύθυνα για πολλά από τα χαρακτηριστικά μας, όπως το χρώμα των ματιών, την ομάδα αίματος και το ύψος.

Ο συνολικός αριθμός χρωμοσωμάτων σε έναν οργανισμό, όπως ένα ζώο ή ένα φυτό, είναι σημαντικός και διαφέρει από είδος σε είδος. Ο άνθρωπος, όπως και πολλά άλλα είδη, είναι διπλοειδής οργανισμός. Αυτό συμβαίνει επειδή τα χρωμοσώματά μας υπάρχουν σε ζευγάρια που ταιριάζουν μεταξύ τους – με ένα χρωμόσωμα κάθε ζεύγους να κληρονομείται από κάθε βιολογικό γονέα.

Οι άνθρωποι έχουν 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων. Από τα 23 ζεύγη, τα 22 είναι γνωστά ως αυτοσωμικά. Το 23ο ζεύγος αποτελείται από τα χρωμοσώματα του φύλου, που ονομάζονται χρωμόσωμα «Χ» και «Υ». Τα θηλυκά έχουν ένα ζευγάρι χρωμοσωμάτων Χ (ΧΧ). τα αρσενικά έχουν ένα χρωμόσωμα Χ και ένα Υ (ΧΥ). Το θηλυκό κληρονομεί ένα Χ χρωμόσωμα από τη μητέρα του και ένα Χ χρωμόσωμα από τον πατέρα του. Το αρσενικό κληρονομεί ένα Χ χρωμόσωμα από τη μητέρα του και ένα Υ χρωμόσωμα από τον πατέρα του.

Αυτά τα 46 χρωμοσώματα μεταφέρουν τις γενετικές πληροφορίες που μεταδίδονται από τον γονέα στο παιδί μέσω της κληρονομικότητας. Είναι η λεπτομέρεια αυτού του γενετικού υλικού – στο DNA – που κάνει τους περισσότερους ανθρώπους (εκτός από τα μονοζυγωτικά δίδυμα αδέλφια) μοναδικούς.

Πηγή: www2.le.ac.uk, www.genesandhealth.org, www.eurogentest.org

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: