Τι είναι το γιν και γιανγκ;

Like us on Facebook!

Yin-Yang

If you like it, please share!

Το Γιν Γιανγκ είναι ίσως η πιο γνωστή έννοια που χρησιμοποιείται στο Ταοϊσμό. Στην κινέζικη φιλοσοφία, το Γιν Γιανγκ περιγράφει πως φαινομενικά αντίθετες δυνάμεις μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται και να είναι αλληλεξαρτώμενες στον φυσικό κόσμο.

Το Γιν και Γιανγκ είναι δύο μισά που ολοκληρώνουν μαζί την ολότητα. Το Γιν και το Γιανγκ είναι επίσης το σημείο εκκίνησης για αλλαγή. Όταν κάτι είναι ολόκληρο, εξ ορισμού, είναι αμετάβλητο και πλήρες. Έτσι, όταν χωρίζετε κάτι σε δύο μισά – γιν / γιανγκ, ανατρέπει την ισορροπία της ολότητας. Και τα δύο μισά κυνηγούν το ένα το άλλο καθώς αναζητούν μια νέα ισορροπία μεταξύ τους.

Η λέξη Γιν αντιπροσωπεύει την “σκιερή πλευρά” και το Γιανγκ την “φωτεινή πλευρά”. Το Γιν Γιανγκ είναι η έννοια της δυαδικότητας που αποτελεί ένα σύνολο. Συναντάμε παραδείγματα του Γιν και του Γιανγκ κάθε μέρα. Μερικά παραδείγματα: νύχτα (Γιν) και ημέρα (Γιανγκ), θηλυκό (Γιν) και αρσενικό (Γιανγκ). Πάνω από χιλιάδες χρόνια, αρκετά στοιχεία έχουν ταξινομηθεί και ομαδοποιηθεί κάτω από διάφορα συστήματα ταξινόμησης Γιν Γιανγκ.

Τα δύο αντίθετα του Γιν και του Γιανγκ προσελκύουν και συμπληρώνουν το ένα το άλλο και, όπως δείχνει το σύμβολό, κάθε πλευρά έχει στον πυρήνα του ένα στοιχείο του άλλου (που αντιπροσωπεύεται από τις μικρές κουκκίδες). Επίσης ο κάθε πόλος δεν είναι ανώτερος από τον άλλο.

Πηγές: personaltao.com, ancient.eu

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: