Η ιστοσελίδα www.factsinbrief.com τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Ιούνιο του 2017 με σκοπό την ενημέρωση των ατόμων που το επισκέπτονται με πολύ ενδιαφέρουσες γενικές γνώσεις.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πολύ ενδιαφέρουσες και περιεκτικές πληροφορίες για διάφορα θέματα. Όλα τα άρθρα που παρουσιάζονται είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας, ούτως ώστε να σας παρουσιάζουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες.

Στόχος δεν είναι η αναπαραγωγή μαζικής πληροφορίας όπως παρατηρείται τα τελευταία χρόνια από διάφορες ιστοσελίδες, αλλά η έγκυρη απόκτηση γενικών γνώσεων μέσα από σχετικά σύντομα άρθρα.

Η ιστοσελίδα μας ανανεώνεται σε συχνά χρονικά διαστήματα με νέα άρθρα και πληροφορίες!