Ποιες είναι οι ομάδες αίματος;

Like us on Facebook!

Blood groups

If you like it, please share!

Υπάρχουν τέσσερις κύριες ομάδες αίματος (τύποι αίματος) – Α, Β, ΑΒ και Ο. Η ομάδα αίματός σας καθορίζεται από τα γονίδια που κληρονομήσατε από τους γονείς σας.

Κάθε ομάδα μπορεί να είναι είτε RhD θετική είτε RhD αρνητική, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν συνολικά οκτώ κύριες ομάδες αίματος.

Αντισώματα και αντιγόνα

Το αίμα αποτελείται από ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια σε ένα υγρό που ονομάζεται πλάσμα. Η ομάδα αίματός σας αναγνωρίζεται από αντισώματα και αντιγόνα στο αίμα.

 • Τα αντισώματα είναι πρωτεΐνες που βρίσκονται στο πλάσμα. Είναι μέρος της φυσικής άμυνας του σώματός σας. Αναγνωρίζουν ξένες ουσίες, όπως τα μικρόβια, και προειδοποιούν το ανοσοποιητικό σας σύστημα, το οποίο τους καταστρέφει.
 • Τα αντιγόνα είναι πρωτεϊνικά μόρια που βρίσκονται στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Το σύστημα ABO

Υπάρχουν τέσσερις κύριες ομάδες αίματος που ορίζονται από το σύστημα ABO:

 • η ομάδα αίματος Α – έχει αντιγόνα Α στα ερυθρά αιμοσφαίρια με αντισώματα αντι-Β στο πλάσμα
 • η ομάδα αίματος Β – έχει αντιγόνα Β με αντι-Α αντισώματα στο πλάσμα
 • η ομάδα αίματος Ο – δεν έχει αντιγόνα, αλλά έχει αντισώματα αντι-Α και αντι-Β στο πλάσμα
 • η ομάδα αίματος ΑΒ – έχει αντιγόνα Α και Β, αλλά όχι αντισώματα

Το σύστημα Rh (Ρέζους)

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν μερικές φορές ακόμα ένα αντιγόνο, μια πρωτεΐνη γνωστή ως αντιγόνο RhD. Εάν υπάρχει, η ομάδα αίματός σας είναι RhD θετική. Εάν δεν υπάρχει, η ομάδα αίματός σας είναι RhD αρνητική.

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να είστε μία από τις οκτώ ομάδες αίματος:

 • A RhD θετικό (Α+)
 • A RhD αρνητικό (Α-)
 • Β RhD θετικό (Β+)
 • B RhD αρνητικό (Β-)
 • Ο RhD θετικό (Ο+)
 • Ο RhD αρνητικό (Ο-)
 • ΑΒ RhD θετικό (ΑΒ+)
 • ΑΒ RhD αρνητικό (ΑΒ-)

Πίνακας συμβατότητας ερυθρών αιμοσφαιρίων

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη συμβατότητα μεταξύ όλων των τύπων αίματος για σκοπούς μετάγγισης.

Πηγή: NHS, Wikipedia

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: